Sport(blessure) begeleiding

In dit traject wordt een intake afgenomen waarin een anamnese en een onderzoek aan bod komen. Aan de hand van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld met hierin doelen die geformuleerd worden voor de korte en de langere termijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn het terugkeren bij volleybal na een enkelverzwikking. In dit traject zal zowel tijd worden vrijgemaakt voor een stukje massage, taping indien nodig en training om weer terug te keren op het oude (sport) niveau.